RO Jalandhar

Sh. Amarjit Singh

Regional Manager

Ladho Wali Road, Jalandhar

RO Firozpur

Sh. Yogesh Sharma

Regional Manager

Malwal Road, Firozpur

RO Amritsar

Sh. Sukhdev Singh

Regional Manager

Ranjit Avenue, Amritsar

RO Hoshiarpur

Sh. Jasvir Singh

Regional Manager

Hoshiarpur

RO Sangrur

Sh. Amandeep Singh

Regional Manager

DC Road, Sangrur

RO Bathinda

Sh. Kartar Chand

Regional Manager

Bathinda